Savory Stuffing Mix by Aleia's, Gluten Free

$4.57 $6.79

Savory Stuffing Mix by Aleia's, Gluten Free

Non-GMO

Gluten, Wheat and Dairy Free

10 Ounce

 

Ingredients: Brown Rice Flour, White Rice Flour, Potato Starch, Tapioca Flour, Brown Sugar, Non-Gmo Canola Oil, Eggs, Potato Flour, Yeast, Garlic Powder, Guar Gum, Salt, Herbs And Spices